دردودل سلام من مریم متولده 71/10/16 هستم. اهل تهران!!! محله ی ستارخان!!! دانشجویه نرم افزار دانشگاه ادیبان گرمسار(غیرانتفاعی) هستم! دیگه سوالی نبود؟ اینجا هرچی دوس دارم می نویسم شاد غمگین دل نوشته دست نوشته پا نوشته... هرچی دوس دارم می نویسم و به کسیم اجازه نمیدم دخالت کنه همینه که هست!!! هرکی بیاد نظر نداده بره ایشالا به عشقش نرسه!!! http://sinela71maryam.mihanblog.com 2020-09-23T09:38:37+01:00 text/html 2013-02-25T19:36:24+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni نمیدونم http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/127 <font color="#313131" size="3">از این زندگی خالی<strong><br></strong>منو ببر به اون سالی<strong><br></strong>که تو اسممو پرسیدی<strong><br></strong>به روزی که<strong> </strong>منو دیدی<strong><br></strong>به پله های خاموشی<strong><br></strong>که با من روبرو میشی<strong><br></strong>یه جور زل بزن<strong> </strong>انگاری<strong><br></strong>نمیشه چشم برداری<strong><br></strong>منو ببر به دنیامو<strong><br></strong>به اون روزا که می<strong> </strong>خوامو<strong><br></strong>به اون شبا که خندونم<strong><br></strong>که تقدیرو نمی دونم<strong><br></strong>به اون شبا که<strong> </strong>خندونم<strong><br></strong>که تقدیرو نمی دونم<strong><br></strong>از این اشکی که می لرزه<strong><br></strong>منو ببر به اون<strong> </strong>لحظه<strong><br></strong>به اون ترانه ی شادی<strong><br></strong>که تو یاد من افتادی<strong><br></strong>به احساسی که<strong> </strong>درگیره<strong><br></strong>به حرفی که نفسگیره<strong><br></strong>از این دنیا که بی ذوقه<strong><br></strong>منو ببر به اون<strong> </strong>موقع<strong><br></strong>به اون موقع<strong><br></strong>منو ببر به دنیامو<strong><br></strong>به اون روزا که می خوامو<strong><br></strong>به<strong> </strong>اون شبا که خندونم<strong><br></strong>که تقدیرو نمی دونم<strong><br></strong>به اون شبا که خندونم<strong><br></strong>که تقدیرو<strong> </strong>نمی دونم<strong><br></strong>از این دوری طولانی<strong><br></strong>منو ببر به دورانی<strong><br></strong>که هر لحظه تو<strong> </strong>اونجایی<strong><br></strong>زیر بارون تنهایی<strong><br></strong>منو ببر به اون حالت<strong><br></strong>همون حرفا، همون<strong> </strong>ساعت<strong><br></strong>به اندوهِ غروبی که<strong>...</strong>به دلشوره ی خوبی که<strong>...</strong>تو چشمام خیره می<strong> </strong>مونی<strong><br></strong>به من چیزی بفهمونی<strong><br></strong>منو ببر به دنیامو<strong><br></strong>به اون روزا که می<strong> </strong>خوامو<strong><br></strong>به اون شبا که خندونم<strong><br></strong>که تقدیرو نمی دونم<strong><br></strong>به اون شبا که<strong> </strong>خندونم<strong><br></strong>که تقدیرو نمی دونم<strong><br></strong>نمی دونم<strong><br></strong>نمی دونم</font><font size="3"> </font> text/html 2013-02-09T17:02:02+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni عیبی نداره http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/126 <p style="text-align: center;"><font size="3"><b>عیبی نداره باشه میرم که راحت <font size="3">واشه</font><br></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="3"><b>میرم <font size="3">که تا بهت</font> ثابت<font size="3">،کنم</font>&nbsp; نبودی عاشق</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="3"><b>عیبی نداره میرم قلبمو پس میگیرم</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="3"><b>اما بدون من بی تو داغون میشم میمیرم</b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="3"><b>از عشقت شدم پرپر، گوش کن تو نزار سر به سر</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="3"><b><font size="3">ر</font>قتی و شدم در به در ،بد بودم شدم بدتر</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="3"><b>از عشق شدم <font size="3">پرپر،</font> گوش کن نزار تو سر به سر</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="3"><b><font size="3">ر</font>قتی شدم در به در ،بد بودم شدم بدتر</b></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><b><font size="3">عیبی ندار<font size="3">ه ای کا<font size="3">ش ، قلبت واسه من جا داشت</font></font></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><b><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">حیف که دلت از سنگه، واسه دلم جا تنگه</font></font></font></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><b><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">عیبی نداره بازم ،با بی کسی میسازم</font></font></font></font></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><b><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3">خوبیت به من نمیاد ، من از تو نمیب<font size="3">ازم</font></font></font></font></font></font></font><br></b></font></p> text/html 2012-12-25T06:14:05+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni mg mishe? http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/125 khoda zalil kone harkio k ba zendegie mardom bazi mikone<br>khoda zalil kone harkio k zendegie adamo tabah mikone<br>khoda azash nagzare<br>ahay toii k b weblogam ba esme on nazar midadi<br>ahay toii k ba esme on behem s dadi<br>khoda zalilet kone<br>khoda b kamaret bezane<br>man didamesh on roohesham khabar nadasht<br>khoda azat nagzare k bazim dadi<br>ishala b khake siah biofti<br>hame onaii k ba zendegie man bazi kardan<br>vasashon arezoye badtarin haro daram<br>ahe man migire<br>b khoda kam azab nakeshidam<br>b khoda hichkodom hagham nabode<br>b khoda dashtam mimordam<br>b khoda azashon nemigzaram<br>khoda khodesh javabetono bede.<br>fuck of life<br>ridam to in zendegi<br>khyli nesbat b hameo hame chiz khoshbin bodam<br>vli eshtebah mikardam<br>hame chiz to in donya doroghe<br> text/html 2012-12-12T19:02:51+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni :|:|:| http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/124 <font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">به جرات میتونم بگم که بدترین درد دنیا دلتنگیه</font> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اونم برای کسی که&nbsp;</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هیچ رغبتی به دیدنت نداره</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ولی تو همیشه عاشق نگاهش باشی&nbsp;</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">به جرات میتونم بگم بزرگترین غم دنیا</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;اینه که دلت پیش کسی گیر باشه</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;و دل کس دیگه ای پیش تو</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ولی تو دلت نخواد کسی دوستت داشته باشه</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; و فقط نگاه اون برات کافی باشه</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">خیلی درد بزرگیه</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">چقدر سخته که یه عمر حس کنی یه گمشده ای داری</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;همه جا رو دنبالش بگردی</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">ولی وقتی پیداش کردی بفهمی اون هیچ گمشده ای نداره&nbsp;</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">کامله کامله................</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">خیلی درد بدیه که حاضری براش بمیری</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;و اون حتی یه ذره از احساساتت رو باور نداشته باشه</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">آرزوته اون روز بیاد که&nbsp;اینقدر به خاطر این عشق سرزنشت نکنن&nbsp;</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">بفهمن عاشقی چیه</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">یکی باشه که درد تورو درک کنه</font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,153)" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">همه بفهمن گناه تو فقط دوست داشتنه و بس .............</font></p> text/html 2012-12-10T16:20:22+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni داغونم http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/123 تصمیم گرفته بودم دیگه آپ نکنم<br>ولی نوشتن یکم واسم تسکینه<br>نمیدونم چرا حداقل یکم آرومم میکنه، خالی تر میشم<br>مثه گریه....<br>تازگیا بدجور داغوووونم<br>هم روحی هم جسمی<br>نمیدونم دارم با خودمو زندگیم چیکار میکنم، فقط میدونم بد میکنم....<br>4 روز در هفته کلاس دارم فقط دو روزشو به زور میرم<br>اکثر کلاسامم جلسه های غیبتش از 3 روز بیشتر شده<br>امید به این دارم که بهم گفتن غیبت کنیم حدفمون نمیکنن ولی خب یه تاثیرایی داره تو نمره<br>جدیدا دوباره همه جام بیخودی درد میکنه<br>امروز سردرد رسیدم از راه رسیدم ناهار نخورده گرفتم خوابیدم<br>طفلک مامانم مثه پرستارا بیدارم کرده میگه فشارت میوفته بیا این آب پرتقالو یه ذره بخور با قرص مسکن<br>خدا منو ببخشه<br>چقد خیلی وقتا گولش زدمو با دوستام به بهونه دانشگاه پیچوندم و رفتم خوش گذرونی<br>چقد پولای دانشگاهی رو که میگرفتم خرج سفره خونه با دوستام کردم<br>واسه الکی خوش بودن و گذروندن به ظاهر شاد روزگار خودم....<br>امروز بابام اومده مامی میگه سرش درد میکرد خوابیده<br>از صدای دادو بیداداش از خواب بیدار شدم<br>اعصابش خرد شده بود میگفت اون خره نفهمه بهش بگو قرصای آهنشو بخوره خون به مغزش نمیرسه سر درد میگیره.بهش بگو بدبخت داری میمیری بخور داروهاتو<br>بیست و شیش تومن پول قرصای آهنمو داده. با این که هنوز تموم نشده بودن یه بسته دیگه خریده.<br>دکترم گفته روزی دوتا بخورم.<br>میخواد شربتشو هم بخره<br>اطرافم شلووووووووووووووغ. خیلی شلوغه<br>تنها بیرون باشم بیشتر از ده نفر رو دارم که بهشون زنگ بزنم بیان از تنهایی درم بیارن<br>ولی واقعیت اینه که تنهام<br>بدون انگیزه، بدون دلخوشی، فقط دارم میرم جلو<br>از کیه کلاسای گواهیناممو رفتم ولی نرفتم امتحان بدم<br>همه سرم غر میزنن پس چرا نمیری؟<br>هنوز کتاب آئینه رو یک دور هم نخوندم چطوری برم امتحان بدم؟<br>مخم کشش نداره<br>سرگرمیم شده بازی های بیهوده<br>دوباره یکی از بچه های دانشگامون بهم اس داده شمارتو به دوستت میگفتی حفظ کردم ازت خوشم اومده میشه....حالم گرفته میشه<br>چون تازگیا شماره غریبه تو گوشیم میبینم قلبم میریزه....<br>حس میکنم افتادم تو لجن و روز به روز بیشتر توش فرو میرم<br>همیشه فقط همیشه دنبال یه جای تاریک و خلوت و دنج میگردم <br>تا فقط بشینمو یه سیگار واسه خودم روشن کنمو این آهنگ رو واسه خودم بزارم....:<br><br>میبینم صورتمو تو آینه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>با لبی خسته میپرسم از خودم<br>این غریبه کیه از من چی میخواد<br>اون به من یا من به اون خیره شدم<br><br>باورم نمیشه هرچی میبینم<br>چشامو یه لحظه رو هم میزارم<br>به خودم میگم که این صورتکم<br>میتونم از صورتم برش دارم<br><br>میکشم دستمو روی صورتم<br>هرچی باید بدونم دستم میره<br>منو توی آینه نشون میده<br>میگه این تویی نه هیچکس دیگه<br><br>جای پاهای تموم قصه ها<br>رنگ غربت تو تموم لحظه ها<br>مونده روی صورتت تا بدونی<br>حالا امروز چی ازت مونده، بــــــــــــه جـــــــــــــــز.....<br><br>آیته میگه تو همونی که یه روز<br>میخواستی خورشیدو با دست بگیری<br>ولی امروز شهر شب خونت شده<br>داری بی صدا تو قلبت میمیری<br><br>میشکنم آینه رو تا دوباره<br>نخواد از گذشته ها حرف بزنه<br>آینه میشکنه هزار تیکه میشه<br>اما باز تو هر تیکش عکس منه<br><br>عکسا با دهن کجی بهم میگن<br>چشم امیدو ببر از آسمون<br>روزا با همدیگه فرقی ندارن<br>بوی کهنگی میده تـــــــــــــــــموووووووومشـــــــــــــــــــــــووون.<br><br>خدایا چی میخواستیم چی شدیم؟<br>هر دفه دعام اینه:<br>خدایا آخر عاقبت منو به خیر کن<br>همیشه دلسوز بودم، همیشه سعی کردم به همه کمک کنم، همیشه سعی کردم بامعرفت باشم، همیشه دلم به حال همه سوخت<br>هیجکی دلش به حال من نسوخت<br>هیچکی حال منو خبر نداره<br>جلو همه میخندم، شکلک در میارم<br>هیچکی از درونم خبر نداره<br>دل هیچکی رو نمیشکونم، همه دلمو میشکونن<br>هرچی گند اخلاق تر میشم بیشتر دوسم دارن<br>موندم تو کار این آدما<br>خدایا بلندم کن<br>استارتو بزن، حلم بده<br>خیلی وقته تو قسمت توقف ممنوع توقف کردم<br>همش دارم جریمم میکنن<br>ولی پا نمیشم برم<br>لاستیکام کم باد و پنچر شده<br>یه صفایی به زندگیم بده<br>خوشی های زودگذر رو نمیخوام<br>خدایا<br>اول پاکم کن، بعد خاکم کن<br>خب؟<br><br><br><br><br> text/html 2012-12-05T12:26:06+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni یاس http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/122 <p align="right"><br><font face="Tahoma" size="3"><font face="Tahoma" size="3"></font></font></p><p align="right"><font face="Tahoma" size="3"><font face="Tahoma" size="3"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif">( آمین )</font></font></font></p><font face="Tahoma" size="3"><font face="Tahoma" size="3"> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">سخته حرفم، ولی باید رفت</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">دیگه، تمومه دیگه بریدم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">دیگه، خستم از اینکه ھرچی</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">ھی اومدمو، نرسیدم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">سخته حرفم، ولی باید بدونی خستم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">ولی باید بدونی که میرم</font></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">با یه یادگاری رو دستم</font></b></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">با یه یادگاری رو دستم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">سخته رفتن، بس که سردم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">من حرفه دلھای شکستم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">من با ھر، خاطره با غم</font></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">میرم با اینکه وابسته ام</font></b></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">سخته رفتن، تلخه حرفم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">ببین من درا&nbsp; رو بستم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">من، از غروب جمعه ام</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">حتی از سکوت صبح ام</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">خستم</font></p><p align="right"><br><font face="Tahoma" size="3"><font face="Tahoma" size="3"><font face="arial, helvetica, sans-serif">( یاس )</font></font></font></p></font></font><p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">سخته حرفم، رسیده وقت رفتن</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">به یاد اون روزا که اسمت ھر یه سطر رو دفتر</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">نقش می بست چشم با اشک خیرست به</font></p><font size="3"><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font><p align="right"></p></font><p align="right"><font face="Times New Roman"></font></p></font><p align="right"><font color="#0000ff" size="3"><font color="#0000ff" size="3"><font color="#0000ff" size="3"> </font></font></font></p><font color="#0000ff" size="3"><font color="#0000ff" size="3"><font color="#0000ff" size="3"></font></font></font><font size="3"><font size="3"> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">فردایی که تو زندگیم یه بخش دیگه است</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>من نمیدونم، بھت نمیومد</strong></font></p><strong> </strong><p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>که خودتو بکشی کنار از کنار من تو بری گلم</strong></font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>نخواستی بفھمی اینو که من عاشقتم</strong></font></p><strong> </strong><p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>فھمیدم، حق میدم بھت باشه بخند</strong></font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">به من، واقعا که حق داری بخندی</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">که با اون نگاھت منو به رگباری ببندی</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">که، بد تر از 100 تا گلوله سربِ داغه</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">با تو فکر میکردم طلوع صبحه آخه</font></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">تا وقتی بودی توی زندگیم من غم نداشتم</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">واست تا جایی که تونستم من کم نذاشتم</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">البته خودم میخواستم اینا منت نیست</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">ولی با تو بودن واسه من مِن بعد ریسکه</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">دیگه با خاطرات باتو خوشم</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">پس، چون که حتی فکر بی تو بودن کشنده است</font></b></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">بذار بگم، آخرین سطرمو بخونی</font></p> <p align="right"><font size="3"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">من میرم، تا شاید تو قدرمو بدونی</font></b></font></p> <p align="right"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif">( آمین )</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">سخته رفتن، بس که سردم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">من حرفه دلھای شکستم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">من با ھر، خاطره با غم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">میرم با اینکه وابسته ام</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">سخته رفتن، تلخه حرفم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">ببین من درا (درھا) رو بستم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">من، از غروب جمعه ام</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">حتی از سکوت صبح ام</font></p></font></font><font size="3"><font size="3"> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">خستم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"></font></p></font><p align="right"></p></font><p align="right"><font size="3"><font size="3"> </font></font></p><font size="3"><font size="3"> <p align="right"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif">( یاس )</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">سخته حرفم، رسیده وقت رفتن</font></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">گذشت اون روزا تو حرفھا بودی حرف اول</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">حس میکردم اخیرا حرفھات با خراشه</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">اونجا بود که قھمیدم این قصه آخراشه</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">وقت رفتنه و وقت دفن قلبمه</font></b></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">و خودت میدونی تمومه الکی جو نده</font></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">حرف ھای تلخت ھم که نمک زخممه</font></b></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">و تنھا دلخوشیم به قلم دستمه</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">و باز منمو حسرت اینکه</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">دوباره تنھا</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">و از خدا حالا میخوام من دو بال پرواز</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">میدونی چند بار گفتم تو مال من باش؟ بگذریم</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">دیگه ز دستم در رفته شمار دردا</font></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">تو که میدونستی من تکیه گاه محکمتم</font></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">بگو با من دیگه چرا دِ آخه نوکرتم</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">من که ھر دقیقه ام وابسته به دقیقه ی تو بود</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">من که حتی لباس تنم به سلیقه ی تو بود</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">منی که دست ھیچ کسی رو با وجودم نمی گرفتم</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">تو باعث شدی که توی قلبم بمیره نفرت</font></b></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif">رسیده وقت رفتن</font></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">ھر چند، من از دلت خیلی وقته رفتم</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">باشه تو بردی و اینا برات افتخارن</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">ھه ، تو ختم عالمیو منم اِندِ خامم</font></b></p></font></font><b><font size="3"><font size="3"> </font></font></b><p align="right"><font color="#0000ff" size="3"><font color="#0000ff" size="3"><font color="#0000ff" size="3"> </font></font></font></p><font face="Tahoma" size="3"><font face="Tahoma" size="3"> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">فک نکنی اھل جبران یا انتقامم</font></b></p> <p align="right"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif">خودم باید دقت میکردم تو انتخابم</font></b></p> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"></font> </p></font></font> text/html 2012-11-27T19:59:34+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni _____ http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/121 حالم خوش نیس<br>همین.<br> text/html 2012-11-18T06:41:49+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni تکنولوژِی جدید http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/120 برای اینکه در وبلاگم سه تا آهنگ خونده بشه چون هر سه تاشو دوس دارم سه تاشم گذاشتم شما میتونین دونه دونه یکی رو گوش بدین بعد قطع کنین برین آهنگ بعدی<br>همینه که هست:دی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br><br><font style="font-size: 15pt" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f">برو که خسته ام تا دیدی وابسته ام<br> روزی صد بار قلب منو شکستی<br> برو که بسمه تو سینه پر از غمه<br> برو همینو تو مگه نخواستی<br> برو شکسته ام من شب و اشک و غم<br> تنها موندیم گفتی برات مهم نیست<br> برو دلم پره بدجور ازت دلخوره<br> برو دیگه دلم به نام تو نیست<br> <font size="3"><strong>برو که از تو و عشق تو من دیگه دل بکنم<br> اونیکه زندگیشو داده پای غم تو داده منم<br> وقتشه دل بکنم….<br> برو بگو به همه تو خوبی بگو خیلی بدم<br> برو و فکر منم نکن تنهایی راه بلدم</strong></font><br> دیدی چه جوری شدم…<br> بگو چی بین ماست برو نگو اشتباست<br> باور کن من خسته شدم عزیزم<br> برو که وقتشه برو دلم حقشه<br> آخه تاکی باید من اشک بریزم<br> برو تموم بشه برو دل آروم بشه<br> دستام دیگه با دستای تو غریبست<br> برو دیوونه شم آخه چجوری بگم<br> کاش دلم دل به عشق تو نمی بست<br> برو که از تو و عشق تو من دیگه دل بکنم<br> اونیکه زندگیشو داده پای غم تو داده منم<br> وقتشه دل بکنم….<br> برو بگو به همه تو خوبی بگو خیلی بدم<br> برو و فکر منم نکن تنهایی راه بلدم<br> دیدی چه جوری شدم…<p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نه خودش موند نه خاطره هاش<br> تنها چیزی که مونده جای خالیشه<br> قصه ی دنباله دار رفتنش هنوز شبا<br> مثل یه ستاره از ذهنم رد میشه<br> دل خوشی هامو زیر پاش گذاشت و گذشت<br> حالا فقط منم،منه بی انگیزه<br> کسی که دنیای من بوده یه روز<br> نبودنش داره دنیامو بهم میریزه<br> باور کنم یا نکنم قلبمو جا گذاشت و رفت<br> طفلکی دله سادمو تو غم تنها گذاشت و رفت<br> نه خودش موند نه خاطره هاش<br> دلخوشی هامو زیر پاش گذاشت و گذشت<br> <font size="3"><strong>هنوز هاج و واجم که چجوری شد<br> هر کاری کردم که از پیشم نره<br> نمیدونستم که از این فاصله ها<br> از این جدایی داره لذت میبره</strong></font><br> اون که میگفت مثله منه از جنس منه<br> نمیدونستم دلش اینقدر از سنگه<br> چقدر به خودم دروغی میگفتم<br> الان هر جا باشه واسه ی من دلتنگه<br> باور کنم یا نکنم قلبمو جا گذاشت و رفت<br> طفلکی دله سادمو تو غم تنها گذاشت و رفت</span></p><p><br></p><p><br></p><p><br>توی حس همون روزام<br> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">دیگه احساس آرامش</span><br> همون حسی که این روزا به حد مرگ میخوامش<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">دلم میخواد عاشق شم</span><br> آخه فکرت شده دنیام<br> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">اگه عاشق شدن درده</span><br> من این دردو ازت میخوام<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">اگه این زندگی باشه</span><br> من از مردن هراسم نیست<br> <span style="color: rgb(0, 0, 205);">یه حسی دارم این روزا</span><br> شاید مردم حواسم نیست<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">اگه این زندگی باشه</span><br> اگه این سهم من از دنیاس<br> <span style="color: rgb(0, 0, 205);">من از مردن هراسم نیست</span><br> یه حسی دارم این روزا<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">که گاهی با خودم میگم</span><br> شاید مردم ولی حواسم نیست<br> <font size="3"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">بعد تو من از همه دنیا بریدم</span><br> باورم کن من به بد جایی رسیدم<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">لحظه لحظه زندگیمو با عذابه</span></strong> <strong><br> باورم کن حال من خیلی خرابه</strong></font><br> <span style="color: rgb(0, 0, 205);">اگه این زندگی باشه</span><br> من از مردن هراسم نیست<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">یه حسی دارم این روزا</span><br> شاید مردم حواسم نیست<br> <span style="color: rgb(0, 0, 205);">اگه این زندگی باشه</span><br> اگه این سهم من از دنیاس<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">من از مردن هراسم نیست</span><br> یه حسی دارم این روزا<br> <span style="color: rgb(0, 0, 205);">که گاهی با خودم میگم</span><br> شاید مردم حواسم نیست</p></font></font></font><br> text/html 2012-09-16T14:54:51+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni اونطوری نمیرن:|(ثابت) http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/118 روز مـــرگـــم در آخــریـن نـفـسم ...<br> <br> فـــقط یــک چــیـز بــه او خــواهــم گــفـت :<br> <br> اونـــــــطوری نـــه !<br> <br> اینـــطوری میـــرَن !!!<br><br><br><br><br><br><br>اون که رفته دیگه هیچوقت نمیاد<br>تا قیامت دل من گریه میخواد<br> text/html 2012-09-14T00:35:24+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni به تو مدیونم http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/117 <font size="2">واسه این که از تو دورم ، به تو مدیونم<br>واسه کشتن غرورم ، به تو مدیونم<br>تو که حرمتو شکستی ، پای عهدت ننشستی<br>گرچه بازم تو نیازم ، لحظه هامو بد می بازم ، به تو مدیونم<br><br>واسه ی چشای خیسم ، به تو مدیونم<br>این که از غم می نویسم ، به تو مدیونم<br>این که بی جونم و سردم ، این که بی روحم و زردم<br>پی آرامشی که بردی و من پی اش می گردم ، به تو مدیونم<br>به تو مدیونم ، به تو مدیونم<br><br>به تو مدیونم ، غرورمو شکستی عین شیشه<br>به تو مدیونم که کشتی دلمو واسه همیشه<br>به تو مدیونم ، منو دادی به بی بها بهانه<br>به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه<br><br>به تو مدیونم ، شکستی حرمت شب و من و ماه<br>به تو مدیونم ، کم آوردی و رفتی اول راه<br>به تو مدیونم عزیزم واسه این حال مریضم<br>اگه مثل برج سنگی جلوی چشات می ریزم ، به تو مدیونم<br>به تو مدیونم ، به تو مدیونم<br><br>به تو مدیونم ، غرورمو شکستی عین شیشه<br>به تو مدیونم که کشتی دلمو واسه همیشه<br>به تو مدیونم ، منو دادی به بی بها بهانه<br>به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه<br><br>به تو مدیونم و دینم رو ادا می کنم ، حتما<br>نشونت می دم چه رنجی داره هر چی کردی با من<br>واسه این که تو خجالت محبتات نمونم<br>جونمم می دم و می بینی پای حرفمم می مونم<br>به تو مدیونم و دینم رو ادا می کنم ، حتما<br>نشونت می دم چه رنجی داره هر چی کردی با من<br>واسه این که تو خجالت محبتات نمونم<br>جونمم می دم و می بینی پای حرفمم می مونم<br><br>به تو مدیونم ، به تو مدیونم<br>به تو مدیونم ، به تو مدیونم</font><br><br><br><font size="3">این وبلاگ رو چون یادگاری از سینلاست و اولین وبلاگمه حذف نمیکنم<br>ولی دیگه اینجا آپ نمیشه<br>درش کمپلت بسته میشه<br>موفق باشین.</font><br><font size="4"><br><br><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f">سلام هــــــــوای بـارانی! <br> از آدما دلگـــیر نشو ... تهمت زدن طبیعت آدم‌هاست ... <br> وقتی به هوای بارانی میگویند ... خــــــراب ...!</font></font></font></font><br><br><br><br><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">اینا که تو خیابون راه میرن و یهو با خودشون میخندن.... </span></span><br><span style="font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"> <br> آدمایی ان که با خاطره هاشون زنده ان دیوونه نیستن فقط یکم خسته ان...</span></span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"></span></span></p><p style="text-align: center;"><br></p></font></font></font><p><font style="font-size: 15pt" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#364a51" face="Tahoma"><font size="3"><br><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f">کـــــاش میشـــــد برگـــــردی و ببینـــــی<br> چشـــــمانـــــم چگونـــــه تقـــــاصِ<br> تمـــــام بیخیالـــــی هایـــــت را پـــــس میدهنـــــد .. ! </font></font></font></font></font></font></font></font></p><br><br> text/html 2012-07-31T22:14:46+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni چه لذتی داره!!! http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/116 چه لذتی داره طرف هی اصرار کنه که باهاش رفیق بشی بعد الکی خودت رو دودل نشون بدی تا بیشتر غرورشو واست خرد کنه<br><br>چه لذتی داره از زیره زبون یه آدم مغرور بکشونی بیرون که دوستت داره، بعد انتظار داره جواب تورو بدونه ولی تو بزنی تو توپش<br><br>و در آخر هم بهش بگی نه من تنهایی رو ترجیح میدم<br><br>وای چه لذتی داره غرورشونو زیره پاهات له کنی!!!<br>حالا میفهمم چه لذتی میبرد از این کارش!!!<br><br>من رو هم مثه خودش کرد....<br>یه آدم کینه ای....<br><br>غرورمو با دستای خودم گذاشتم زیره پاهاش....<br>تا بفهمه حتی از غرورم که یکی از دارایی های آدمه واسم بیشتر ارزش داره....<br><br><br>خیلی راحت لهش کرد<br>به نظرش خیلی بی ارزش بود<br><br>حالا که انقد این غرور بی ارزشه<br>من هم ماله همه رو له میکنم<br><br>به من تهمت زد<br>خردم کرد هیچ،<br><br>بهم توهین هم کرد<br>به توهمات خودش گوش کرد<br><br>اسمم رو گذاشت خراب<br>حتی یه دفه نخواست با هم منطقی راجبش حرف بزنیم<br><br>وجودمو زیره سوال برد<br>منو انداخت سطل آشغال<br><br>واسه یه همچین آدمایی متاسفم<br>معنی دوست داشتنو نمیدونن و ازش دم میزنن<br><br>من هیچوقت نمیتونم انتقامشو بگیرمو ضربه ای به اون بزرگی که اون به من زد رو به کس دیگه ای بزنم<br>حتی اگه از طرف متنفر باشم<br><br>اون میگفت دوسم داره و اینطوری داغونم کرد<br>شانس آوردم لابد اگه دوسم نداشت الان سینه قبرستون بودم<br><br>ولی اگه برگرده همه چیو فراموش میکنم<br>خاصیت عشق همینه<br><br>درسته اون واقعا دوسم نداشت و عاشقم نبود،<br>ولی من که بودم<br><br>دلم میخواست بهش میگفتم:<br>دنیا اگه تنهات گذاشت تو منو انتخاب کن<br><br>اون هم یه روز برمیگشت پیشم<br>تنها یادگاری که برام گذاشت<br><br>یه زخمه عمیقه رو قلبم<br>تا برنگرده خوب نمیشه<br><br>دیگه نمیخوامش ولی دوس ندارم ازش بیخبر باشم<br>دوس دارم بدونمو خیالم راحت باشه که حالش خوبه<br><br>یعنی یروز میشه دوباره ببینمش؟<br>یا دیدار تا قیامت؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br><br><b><font size="4"><br></font><font style="font-size: 15pt" color="#364a51" face="Arial" size="4"><font style="font-size: 8pt" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f">کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر 1000 دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت.</font></font></font></b><br> text/html 2012-07-23T09:42:20+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni دلم برایت تنگ شده.... http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/115 <font style="font-size: 15pt" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font style="color: rgb(255, 0, 255);" face="times new roman,times,serif" size="3"><strong>دلم برایت تنگ شده...<br><br>امشب دلم برایت تنگ شده به اندازه تمام بی احساسیت....<br><br>به اندازه تمام لحظاتی که به من فکر نمی کنی....<br><br>به اندازه تمام شب هایی که با حرف هایت آزرده ام کرده ای...<br><br>به اندازه تمام وعده وعید های دروغی ات....<br><br>آری...<br><br>دلم برایت تنگ شده...<br><br>به اندازه تکه های قلب شکسته ام...<br><br>دیگر سمت من نیا.....<br><br>نه اینکه نمیخواهم...نه.....</strong></font><p><font style="color: rgb(255, 0, 255);" face="times new roman,times,serif" size="3"><strong>میترسم لبه های تیز تکه های قلب شکسته ام رخمی ات کند.....</strong></font></p><p><font style="color: rgb(255, 0, 255);" face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font></p><p><font style="color: rgb(255, 0, 255);" face="times new roman,times,serif" size="3"><strong><br></strong></font></p><p><br></p><p><font style="color: rgb(255, 0, 255);" face="times new roman,times,serif" size="3"><br></font></p><p><span style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span style="color: rgb(62, 62, 62); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 13px;"><span style="font-family: tahoma;">بعضی آدمهــــــا یهـو میــان . . . !</span><br><span style="font-family: tahoma;"><br>یهـو زندگیـتـــــو قشنگ میکنن . . . !</span><br><br><span style="font-family: tahoma;"><br>یهـو میشن همــــــه ی دلخـوشیت . . . !</span><br><br><span style="font-family: tahoma;"><br>یهـو میشن دلیـل خنــــــده هات . . . !</span><br><br><span style="font-family: tahoma;"><br>یهـو میشن دلیل نفس کشیــــدنت . . . !؟</span><br><br><span style="font-family: tahoma;"><br>… بـعــــد همینجـوری یهـو میــــــرن . . . !</span><br><br><span style="font-family: tahoma;"><br>یهـو گنـــــــــــد میـزنن بـه آرزوهــــات . . . !</span><br><br><span style="font-family: tahoma;"><br>یهـو میشن دلیل همــــــــه ی غصــه هات و همـــــــه ی اشکات . . . !</span><br><br><span style="font-family: tahoma;"><br>یهـو میشن سبب بالا نیـــومدن نفسـت . . . </span></span></span></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">انسان با گذشتی بود....</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">از من هم گذشت</span></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>دلتنگی یعنی<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">بشینی به خاطراتت باهاش فکر کنی&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">بعد یه لبخند بیاد رو لبت&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">ولی چند لحظه بعد شوری اشکهای لعنتی . . . </p><p><br></p><p><br></p><p><span><span><span style="font-weight: bold;">آدمـ هـا مـے آینـد <br> <br> زنـدگـے مـے کننـد <br> <br> مـے میـرنـد و مـے رونـد … <br> ... <br> امـا فـاجعــہ ـے زنـدگـے تــو <br> <br> آטּ هـنگـامـ آغـاز مـے شـود کــہ آدمـے مـے رود امــا نـمـے میـرد! <br> <br> مــے مـــانــد <br> <br> و نبـودنـشـ در بـودטּ تـو <br> <br> چنـاטּ تــہ نـشیـטּ مـے شـود <br> <br> کــہ تـــو <span style="color: violet;">مـے میـرے</span>!!</span></span></span></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>اشتبــاه از من بود <br> <br> پر رنـــگ نوشته بودمـت ... <br> <br> به سختــی پاک می شـــوی !! .....</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">آدمــیــســـت دیـگــــــر</span><span style="font-size: 12pt;"><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">اگـــــر روزی دیــدی تـمــــام دوسـتـت دارم هـــــا</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">عـــشـــــق بـازی هــــا</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">و ثـانـیــه بـه ثـانـیـه ی آن احــــســـــاســــــی کــــه مـیـگــفــــت؛</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">آخــــــرش شـــد : ازت مـتـنـفـــــــرم</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">اصــــــلا تـعـجـــــب نــــکـــــــن</span></span></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;"><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></span></p><p><br></p><p><br></p><p><span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">هــر روز نبـــودنت را بر دیــوار خط کشیــدم</span></span><span style="font-size: 12pt;"><br> <br> <span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ببــین اینــ دیـوار لامروت دیگر جایی برای خط زدنــ ندارد</span></span><br> <br> <span><span dir="rtl" lang="AR-SA">خوشــ به حالـ تو کــه خودت را راحت کردیـــ</span></span><br> <br> <span><span dir="rtl" lang="AR-SA">یکــ خط کـشیدیــ تــنها ، آن هم روی من</span></span></span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;"><span><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></span></span></p><p><br></p><h6><font size="3"><span><span dir="rtl" lang="AR-SA">این روزها جای خالی ” تـو ” را با عروسکی پر می کنم</span></span><br><span><span dir="rtl" lang="AR-SA">همانند توست مرا ” دوست ندارد</span> ”</span></font> <font size="3"><br><span><span dir="rtl" lang="AR-SA">احساس ندارد</span> !</span></font> <font size="3"><br><span><span dir="rtl" lang="AR-SA">اما هر چه هست ” دل شـکـســتـن ” بلد نیست</span></span></font> </h6><p><br></p><p><br></p><p><font size="3"><br></font></p><h6><font size="3"><span><span dir="rtl" lang="AR-SA">گاهی دوست دارم بدون پک زدن</span></span><br><br><span><span dir="rtl" lang="AR-SA">فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه میسوزد</span></span></font> <font size="3"><br><br><span><span dir="rtl" lang="AR-SA">شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من</span></span></font> </h6><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><font size="3"><span style="font-weight: bold;">چه خواب شیرینی بود</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">که برگشتی</span>....<br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">وقتی بیدار شدم تازه کابوسم شروع شد</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">همش خواب بود</span>!!!<br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">کاش هیچوقت بیدار نمیشدم....</span><br style="font-weight: bold;"><span><img src="http://facenama.com/i/icons/s720.gif" class="post_smiley" alt="{-80-}" title="{-80-}"></span><br>جدی میگم، واقعا خواب دیدم برگشته، وقتی بیدار شدم دنیا رو سرم خراب شد<br>همش خواب بود....<span><img src="http://facenama.com/i/icons/s717.gif" class="post_smiley" alt="{-77-}" title="{-77-}"></span></font></p><p><br></p><p align="baseline"><br></p><p><img src="http://img4up.com/up2/16284711141007412039.jpg"></p><p><br></p><p><font size="3"><br></font></p><h6><font size="3"><span><span dir="rtl" lang="AR-SA">خدایا ... به تو سپردمش،</span></span><br><span><span dir="rtl" lang="AR-SA">اما ازت می خوام،</span></span></font> <font size="3"><br><span><span dir="rtl" lang="AR-SA">یه روزی یه جای زندگیش،</span></span></font> <font size="3"><br><span><span dir="rtl" lang="AR-SA">بد جوری یاد من بندازیش</span>...!!</span></font> </h6></font></font></font> text/html 2012-07-10T10:28:40+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni حواسش نیس... http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/114 <font size="4">اگه پرسید ازت،<br>هنوز تو فکرمی؟!<br><br>بخندو بهش بگو<br>یه تجربه بودم همین<br><br><span style="font-weight: bold;">اگه پرسید تا حالا واسه من گریه کردی؟!</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">بگو نه ولی بگو گریه کردم که برگردی</span><br style="font-weight: bold;"><br>حواست نیس به این حالی که من دارم<br>حواست نیس که من چقد دوست دارم<br><br>حواست نیس همش گریه شده کارم<br><span style="font-weight: bold;">نفهمیدی من اونم که تورو تنهات نمیزارم</span><br><br>بهش نگو یه سالو ما با هم زندگی کردیم<br>نگو یه روز نبودم یه عمر گریه میکردی<br><br><span style="font-weight: bold;">بهش نگو که گفتی زندگی بی من نمیشه</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">قسم خوردی بمونی تا همیشه</span><br><br>حواست نیس چقد خرابو داغوونم<br>بدون تو تک و تنها نمیتونم<br><br>چرا انقد کنار اون تو آرومی <br>نگو از گریه هام چیزی نمیدونی....</font><br><br><img src="http://mypix.ir/wp-content/uploads/2012/01/Www.Mypix_.IR724-300x223.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br> text/html 2012-07-09T19:56:53+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni حالا که میخوای،میرم... http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/113 <div style="font-weight: bold;" id="postbody"> <p dir="rtl"><font size="3">امشب شب آخریه که مزاحم دلت شدم </font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">خورشید فردا مال تو ٬ ببخش که عاشقت شدم</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">بدرقه لازم ندارم ٬ میرم ای عزیزترین </font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">نزار بمونه زیر پا ٬ قلبمو بردار از زمین</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><a href="http://www.roozfun.com/">دوست دارم</a> برای تو فقط یه حرف ساده بود</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">غافل از اینکه دل من منتظر اشاره بود . . .</font></p><p dir="rtl"><br></p><p dir="rtl"><br></p><p dir="rtl"><font size="3"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); ">درد دارد</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); ">وقتی مـی رود</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); ">و هـمه می گویند</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); ">دوستت نداشـت</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); ">و تو نمـی توانی ثابت کنی</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); ">که هرشـب</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); ">با عاشقانـه هایش</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">خوابـت می کرد...</span></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><br></font><font size="4"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></p><p dir="rtl"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">همیشه تو زندگیت جسارت یک جدایی عاشقانه رو داشته باش</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"> تا حقارت به هر قیمتی نگه داشتن رو به دوش نکشی !!!</span></font></p><p dir="rtl"><font size="5"><br></font><font size="5"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></p><p style="font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="4"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3">اشتباه اصلی ما در زندگی.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3">هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3">بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3"><span style="font-weight: bold;">دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم که وقتی از گلی جدا میشه میره سراغ گل دیگه دوستی رو از ماهی یاد گرفتم که وقتی از آب جدا میشه میمیره </span></font><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3">وقتی تو حرفهایم را نمیخوانی چه تفاوتی دارد که حرف دلم را بنویسم یا از دفتر بغل دستی ام کپی کنم؟؟؟؟؟؟</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: center;"><br></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; text-align: center; "><br></p></span></font></p></div> text/html 2012-06-25T11:45:27+01:00 sinela71maryam.mihanblog.com maryame zemestoni عشق داغ http://sinela71maryam.mihanblog.com/post/112 <font size="4"><span style="font-weight: bold;">عشقم آنقدر داغ بود</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">که آنقدر میان عقل و دلت دست به دست کردی</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">که سرانجام آن را به زمین انداختی....</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">و سپس به سطل زباله</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">هی خداااا ....<br>&nbsp;لیاقت عشق آتشین، این است؟!<br></span></font><img src="http://mypix.ir/wp-content/uploads/2012/01/Www.Mypix_.IR715-300x191.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>